Gelijkheid tussen gelovigen
en ongelovigen

Hoe zit dat nou?
Nederland wordt al snel beschouwd als een progressief en liberaal land, maar ondanks het bestaan van artikel 1 (Gelijke behandeling en discriminatieverbod) worden er wettelijk mensen en groepen voorgetrokken. Dat zit hem in artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dit project legt de schijnheiligheid van deze wet bloot.

Onder de paraplu van artikel 6 krijgen geloofsinstanties vele uitzonderingen ten opzichten van ongelovigen. Deze scheve verhouding leidt tot ongelijkheid en discriminatie. Is het niet zo dat elke gelovige al beschermd wordt vanwege artikel 1?

Als reactie op deze wetten zijn er drie spellen gemaakt. Door op een van de afbeeldingen te klikken kan je ze direct spelen vanuit je browser.
Volle kerken

Stel je eens voor: er is een besmettelijke pandemie aan de gang, mensen moeten afstand houden van elkaar en er zijn regels over maximum aantal personen in gebouwen. Toch zijn er groepen waarvoor deze regels niet gelden.

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Bron: De Nederlandse Grondwet
Kerkjevullen
KerkjevullenKlokkenluider
Klokkenluider

Onbeperkt geluidsoverlast

In de ochtend wakker worden met het klokkengeluid van de lokale kerk klinkt niet heel gek. Maar mocht je er last van hebben, dan heb je pech. De kerkklokken vallen niet onder geluidsoverlast. Dat is wettelijk vastgelegd.

Klokgelui ter gelegenheid van godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau.

Bron: Overheid.nlGeloof boven discriminatie

Eens in de zoveel tijd komt het weer naar boven: vaak christelijke scholen die zich uiten over hun afkeer tegen homoseksualiteit of andere geaardheden. Dat leidt weer tot veel discussie over waarom dat eigenlijk mag, maar vervolgens gebeurt er niks.

Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

Bron: De Nederlandse Grondwet

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Bron: De Nederlandse Grondwet
Eerste Schooldag
Eerste SchooldagEn de rest?

Kerkelijke diensten

Het is verboden voor de staat om kerkelijke diensten te onderbreken.

In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:
In de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst.

Bron: Overheid.nl

Onbeperkt toegang tot basisgegevens

Heb je je wel eens afgevraagd waarom de kerk altijd als eerste door heeft waar je woont? Dat komt doordat ze onbeperkt toegang hebben tot het basisregister persoonsgegevens. Daarin staat informatie zoals: adressen, BSN, partner, geboortedatum en nog veel meer.

Het bijhouden van een registratie ten behoeve van de ledenadministratie van kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag.

Stichting Interkerkelijke Leden-Administratie.

  • De werkzaamheden geschieden zodanig dat:

    a. de stichting haar werkzaamheden op gelijke voet verricht voor ieder kerkgenootschap of ander genootschap op geestelijke grondslag, dat daar van gebruik wenst te maken en deze genootschappen desgewenst op gelijke voet deel uit kunnen maken van de organen van de stichting.

    b. personen over wie gegevens door de stichting worden verwerkt, worden geïnformeerd dat zij schriftelijk aan de stichting kunnen verzoeken de verwerking van hun gegevens te beëindigen.

  • Uit de basisregistratie kunnen geen andere algemene gegevens worden verstrekt dan: algemene gegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner en het gebruik door de ingeschrevene van die naam, het adres, de geboortedatum, de datum van overlijden en het administratienummer of het burgerservicenummer van de tot de genootschappen behorende leden.

Bron: Overheid.nl

Geen belasting voor kerken

Doordat kerken gegarandeerd onder de ANBI-regeling valt, zijn ze hierdoor automatisch vrijgesteld van belasting betalen.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen.
Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen.
Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële
instellingen zijn geen ANBI. In feite komen de volgende rechtsvormen in aanmerking voor een ANBI-beschikking:

  • stichting;
  • vereniging;
  • kerkgenootschap.
Bron: ANBI.nl
Bron: Overheid.nl

Terug naar boven

© Onno van den Dungen - 2021